Switch to English 
Papier w biogospodarce
22-24 września 2020 r.
Hotel Andel's, Łódź
|| Zgłoszenie prezentacji
Autorzy zainteresowani prezentacją referatów proszeni są o nadsyłanie na adres info@spp.pl tytułów referatów wraz ze streszczeniami (300 słów) w języku polskim i angielskim, w terminie do 13 marca 2020 r.
|| O konferencji
Jubileuszowa, XX Konferencja i Wystawa PROGRESS2020 koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:
  • biogospodarka, gospodarka cyrkularna, eko-projektowanie i efektywność wykorzystania zasobów;
  • efektywność energetyczna;
  • główne czynniki kształtujące rozwój przemysłu papierniczego na świecie - globalizacja, ochrona środowiska i klimatu, zastosowanie technologii informatycznych;
  • tendencje i innowacje na rynku surowców, papieru i tektury;
  • najnowsze technologie wytwarzania mas włóknistych, papieru i tektury;
  • surowce i środki pomocnicze do produkcji mas włóknistych i papieru - drewno i surowce niedrzewne, makulatura, wypełniacze, pigmenty, kleje i inne;
  • maszyny i urządzenia;
  • nowe technologie i urządzenia do produkcji opakowań z tektury falistej;
  • jakość papieru i wyrobów z papieru.
|| Wystawa i sesja plakatowa
Równolegle z obradami dwudniowej konferencji odbędzie się sesja plakatowa prezentująca prace naukowo-badawcze oraz wystawa techniczna, w której uczestniczyć będą producenci i dostawcy maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów informatycznych oraz surowców i środków pomocniczych.
|| Rejestracja
Rejestracja na konferencję zostanie otwarta już wkrótce.
Stowarzyszenie Papierników Polskich
Plac Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź
WWW.SPP.PL